روایت

که سِرِّ راهِ ما روایتِ دگری‌ست...

Tag: یانیس ریتسوس

سومین‌ نفر

هر سه‌تای آنها روبه‌روی پنجره نشستند در حالِ تماشای دریا.
یکی از دریا گفت. دیگری گوش ‌داد. سومی
نه سخن‌ گفت و نه گوش داد؛ او در میانه‌ی دریا بود. شناور بر آب.
از پشتِ شیشه‌های پنجره، حرکاتش آرام بود، شفاف
در آبیِ کمرنگِ کم‌ژرفا. داشت کشتیِ غرق‌شده‌ای را می‌کاوید.
زنگ‌ِ ازکارافتاده را برای نگهبان به‌صدا درآورد؛ حباب‌های ریز
بالا آمدند و با صدایی نرم می‌ترکیدند ـــ ناگهان،
یکی پرسید «آیا او غرق شد؟» دیگری گفت «او غرق شد.» سومی
از تهِ دریا، درمانده، به آنها چشم دوخت، همان‌گونه که کسی به آدم‌های غرق‌شده می‌نگرد.
(یانیس ریتسوس / سرچشمه)

 

photo: Herbert List

 

The Third One

The three of them sat before the window looking at the sea.
One talked about the sea. The second listened. The third
neither spoke nor listened; he was deep in the sea; he floated.
Behind the window panes, his movements were slow, clear
in the thin pale blue. He was exploring a sunken ship.
He rang the dead bell for the watch; fine bubbles
rose bursting with a soft sound – suddenly,
‘Did he drown?’ asked one; the other said : ‘He drowned.’ The
third one
looked at them helpless from the bottom ofthe sea, the way one
looks at drowned people.

این‌ها

کامیون‌های بزرگی، شبانه، به‌سرعت در بزرگراه دور می‌شوند
بارِ آنها، بشکه‌های پر از سیم‌خاردار و ماسک‌های گاز.
سحرگاه، زیرِ ساختمانِ سنگی، موتورسیکلت‌ها را به‌راه می‌اندازند.
مردی پریده‌رنگ‌، در پوششی قرمز‌رنگ، روی پشت‌ بام پدیدار می‌شود،
نگاه‌ می‌کند به پنجره‌های بسته، به تپه‌ها، و با انگشتی لاغر نشان می‌دهد:
یکی‌یکی می‌شمارد جایگاه‌ِ کبوترها را در آشیانه‌هایی که از مدت‌ها پیش متروک مانده‌اند.
(یانیس ریتسوس / سرچشمه)

 

عکس: عباس عطار


 

These

Huge trucks speed past on the highway at night
loaded with drums of barbed wire and gas masks.
At dawn, below the stone building, they crank the motorcycles.
A very pale man, wearing a red tunic, comes out on the roof,
looks at the shut windows, the hills, he points a thin finger,
one by one he counts the holes in the dove-cot abandoned long ago.

© 2019 روایت

Theme by Anders NorenUp ↑