عکسی به‌دست داشت
از خود
آن را نشانِ من داد
پرسید:
ــ با این مشخصات کسی را ندیده‌ای؟
(عمران صلاحی) 

photo: Garry Winogrand


 

پی‌دانلود: ترانه‌ی «بیا بیا» (کلام: تورج نگهبان / آهنگ: حبیب‌الله بدیعی / اجرا: مرضیه)