روایت

که سِرِّ راهِ ما روایتِ دگری‌ست...

Tag: فرناندو پِسوآ

هرآنچه بازمی‌دارد مرگ است. و مرگ
در دست ماست اگر برای ما بازایستانَد. بوته‌ای
‌            ‌می‌پژمرد و با آن
‌           ‌پاره‌ای از زندگی‌ام می‌رود.
در هر آن چیزی که دیده‌ام، به‌جا مانْد پاره‌ای از من.
هرآنچه بدان نگریسته‌ام، هنگامی که گذشت من نیز گذشتم،
‌           ‌حافظه‌ای که متمایز نمی‌کند
‌           ‌آنچه را دیده‌ام از چیزی که بوده‌ام.
(فرناندو پسوآ / 7 ژوئن 1928 / سرچشمه)

 

photo: Eugène Atget


 

Whatever ceases is death, and the death
Is ours if it ceases for us. A bush
‌            ‌Withers, and with it
‌            ‌Goes part of my life.
In all I’ve observed, part of me remained.
Whatever I’ve seen, when it passed I passed,
‌            ‌Memory not distinguishing
‌            ‌What I’ve seen from what I’ve been.
(Fernando Pessoa / 7 June 1928)

و… هست

سرگردان، انگار که از یاد اِیولُس رفته باشد،
نسیمِ صبح، نوازش می‌کند پالیز را،
‌         و خورشید می‌آغازد درخشش را.
بگذار لیدیا در این ساعت نخواهیم
آفتابی بیش از این و یا نسیمی وزان‌تر
‌         از همینی که اندک است و
‌                                           هست.
(فرناندو پسوآ / 13 ژوئن 1930 / سرچشمه)

 

Digital Art: Silvia Ganora

Hesitant, as if forgotten by Aeolus,
The morning breeze caresses the field,
‌            And the sun begins to glimmer.
Let us, Lydia, not wish in this hour
For more sun than this or for a stronger breeze
‌            Than the one that is small and exists.
(Fernando Pessoa / 13 June 1930)

The Whole Moon

برای بزرگ‌بودن، کامل باش: بزرگنمایی نکن‌
‌            و یا هیچ پاره‌ای از خودت را ناگفته نگذار.
در هر چیزی تمام و کمال باش. همه‌ی وجودت را
‌            در کمترینِ کارهایت قرار بده.
همچنان که در هر دریاچه‌ای، با جانِ پرغرورش،
‌            می‌درخشد، ماهِ کامل.
(فرناندو پسوآ / 14 فوریه 1933 / سرچشمه)

 

photo: Leon Neal


 

To be great, be whole: don’t exaggerate
       ‌      Or leave out any part of you.
Be complete in each thing. Put all you are
            ‌Into the least of your acts.
So too in each lake, with its lofty life,
            ‌The whole moon shines.
(Fernando Pessoa /14 February 1933)


پی‌نوشت: انگار بلاگفا هنوز هم با ما راه نمی‌آید. در روزهای گذشته هرچه تلاش کردم حرفی، نظری، دیدگاهی برای دوستان وبلاگی‌ام -رضی‌ الله عنهنّ- بگذارم با پیام «ثبت متن تبلیغاتی امکان‌پذیر نیست» روبه‌رو شدم. خلاصه به تک‌تک اساتید ارادت داریم و اگر نبود این اشکالاتِ فنی بیشتر ابرازِ وجود می‌کردیم. به امید روزی که هر ایرانی یک وبسایت داشته باشد!

© 2019 روایت

Theme by Anders NorenUp ↑