قبلاً که در بلاگفا بودم و این به‌اصطلاح سرویس‌دهنده، برخی نوشته‌های من و یا اشعار چاپ‌شده‌ی شیمبورسکا و حتی این اواخر تکه‌هایی از تذکرة‌‌الاولیاء را بی هیچ هشداری حذف می‌نمود، به فکر تنظیم مطلبی برای آنها (چه مسئولان بلاگفا و چه کسانی که چنین دستوراتی را صادر می‌کردند) افتادم. آنچه در پی می‌آید صرفاً برای مقایسه‌ی استاندارهای دوگانه‌ای است که از طریق حافظان گمنام بهداشتِ فضای مجازی بر وبلاگ‌ها و وبسایت‌ها اعمال می‌شود. ایضاً همین مسئله درباره‌ی سانسور کتاب‌های رمان و شعر در مقایسه با متون مذهبی که با شمارگان به‌مراتب بالاتری به‌چاپ می‌رسند، صحت دارد. با یاد روزهایی که برای رفعِ خستگیِ مطالعه‌ی پرفشار برای کنکور و البته اندکی هم کنجکاوی، در حلقه‌ی دوستان، کتاب‌هایی بس «راه‌گشا» می‌خواندیم:

 

Horseguard by Banksy


 

دنباله‌ی نبشته