مثلِ روزنامه‌ها، اول همه را سرِ کار می‌‌گذارند
بعد آگهی استخدام می‌زنند
بچه‌های وظیفه یا شاعر شده‌اند یا خواننده!
خدا را شکر در خانه‌ی ما کسی بیکار نیست
یکی فرم پر می‌کند، یکی احکام می‌خواند
یکی به‌سرعت پیر می‌شود
وآن یکی مدام نق می‌زند:
مرده‌شور ریختت را ببرد
چرا از خرمشهر، سالم برگشتی؟!
(اکبر اکسیر) 

 

photo: Melted Bottle — Shomei Tomatsu